Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Przyznawanie pokojów jednosobowych
Stworzono 2020-05-22 przez Jakub Jernaś

Drodzy Studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa zainteresowani zamieszkaniem w pokoju jednosoosobowym!

 

 Niezwykle ograniczona ilość jednoosobowych pokojów, które pozostają w dyspozycji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej działającej na naszym Wydziale i jednoczesne duże zainteresowanie zamieszkaniem w nich zrodziła konieczność stworzenia sprawiedliwych i przejrzystych zasad według których, rozpatrywane są wnioski o przyznanie takich pokojów. 

 

Niniejszym Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa przedstawia rzeczone zasady.

Jednoosobowe pokoje w pierwszym rzędzie przysługują studentom aktywnie działającym na rzecz akademickiego środowiska Politechniki Warszawskiej, pracując na jej dobre imię oraz poprawiając poziom życia innych studentów robiąc to w czysto wolontaryjnym charakterze.
Do aktywności takiej zalicza się praca w strukturach Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, kołach naukowych oraz organizacjach studenckich działających na Politechnice Warszawskiej. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału w pokoju jednoosobowym proszone są o wysłanie takiej informacji z odpowiednim uzasadnieniem do Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów.

Wiadomość należy zatytułować: "Pokój jednoosobowy - wniosek", wiadomości o innym tytule nie będą ignorowane, jednak prosimy pamiętać, że otrzymujemy bardzo dużo wiadomości i źle zatutułowana może zostać nieumyślnie przeoczona. Przez odpowiednie uzasadnienie rozumie się listę organizacji, których członkiem pozostaje wnioskujący, pełnione w nich funkcje, projekty nad którymi wnioskujący pracował oraz co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków, właściwym jest również wskazanie osoby, która może pomóc Komisji zweryfikować przedstawione informacje oraz porównać ich wagę z informacjami przedstawianymi przez innych kandydatów. 

Należy przy tym pamiętać, że Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa MEiL dysponuje skrajnie niewielką ilością pokojów jendosobowych, przez co otrzymanie ich możliwe jest dla najbardziej aktywnych studentów. 

W miarę możliwości prosimy o wysyłanie wniosków przed 25 maja to może pomóc w uzyskaniu większej liczby tego typu pokoi dla naszego wydziału, ostateczny termin to 30 maja.

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek