Kwaterunek 2020
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
● Dokumenty
Stworzono 2020-05-26 przez Natalia Padykuła

Jakie dokumenty potrzebuję do złożenia wniosku w akcji kwaterunkowej?

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci

  • Zaświadczenie o miejscu zameldowania - jeśli brałeś już udział w akcji kwaterunkowej w poprzednich latach możesz załączyć z poprzedniego roku, jeśli nadal jest ważne (miejsce twojego zameldowania nie uległo zmianie). 

lub

  • Student w trudnej sytuacji materialnej - decyzja o przyznaniu stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

lub 

  • Studenci ubiegający się o Szczególne Okoliczności (SO) z powodu:

a. student aktywnie działający na rzecz społeczności akademickiej, podlegający ocenie dziekana.- musisz dołączyć zaświadczenie potwierdzające twoją działalność od przewodniczącego danej jednostki np. organizacji, koła naukowego, RM, itp.

lub

b. osoba z inną niepełnosprawnością - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 

 

Studenci, którzy ubiegają się o przyznanie SO nie muszą dostarczyć zaświadczenia o miejscu zameldowania. Przyznanie SO powoduje akceptację wniosku w pierwszej kolejności. SO nie gwarantują przyznania pokoju o lepszym standardzie lub pokoju jednoosobowego. Wnioski o SO można składać tylko do 11 maja!

Prosimy o wgrywanie plików w formacie jpg lub pdf.

W przypadku problemów z załącznikami proszę kontaktować się z Wydziałową Komisją Kwaterunkową.

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci Cudzoziemcy

Nie są wymagane dokumenty.

 

Akcja Kwaterunkowa Doktoranci

Nie są wymagane dokumenty.

 


What document do I need to apply for dormitory?

 

Foreign students and PhD students don’t need to attached any document in accommodation process for current foreign students and PhD students.

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek