Kwaterunek 2020
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
● Akcje kwaterunkowe
Stworzono 2020-05-17 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) sierpień/wrzesień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy sierpień/wrzesień
Wymiany bilaterialne czerwiec/lipiec
Erasmus+ lipiec
Płock lipiec - wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  wrzesień
Kandydaci do szkół doktorskich wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc październik

W ważnych plikach znajdują się terminarze akcji kwaterunkowych:

● Obecni Studenci,

 Obecni Studenci Cudzoziemcy,

 Doktoranci.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays June
New Students (Poland) August/September
New International Students August/September
Bilateral Exchange Students  June/July
Erasmus+ July
Płock July - September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  September
Candidates for Doctoral Studies  September
Online Bank of Places October

In important files you can find timetable of accommodation process:

● Current Students,

 Current Foreign Students,

 PhD Students.

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek