Kwaterunek 2019
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Elektroniczny Bank Miejsc | Online Bank of Places
Stworzono 2020-03-09 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa elektroniczny Bank Miejsc jest przeznaczona dla osób, które posiadają status studenta Politechniki Warszawskiej i nie mieszkają aktualnie w akademiku.


AKCJA KWATERUNKOWA ELEKTRONICZNY BANK MIEJSC KROK PO KROKU


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKADEMIK?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: elektroniczny Bank Miejsc.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "ważnych plikach" w menu po prawej stronie.

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Sprawdź czy Twój numer telefonu i adres email. Będziemy się z Tobą kontaktować, w związku z tym jeżeli dane kontaktowe nie są aktualne, zmień je pod linkiem w aplikacji powyżej danych kontaktowych lub tutaj

 b. Wybierz preferowane przez Ciebie akademiki. Wybierz akademiki, w których chcesz zamieszkać. To ważne! Wg złożonych preferencji oraz wg kolejności zgłoszeń będziemy przyznawać miejsce w akademiku.

c. Wskaż preferencje dotyczące otrzymanego miejsca. Wyraź zgodę (lub nie wyrażaj zgody) na:

  • zakwaterowanie z osobą innej narodowości
  • na otrzymanie miejsca w dowolnym akademiku w przypadku braku wolnych miejsc w akademikach preferencyjnych
  • na otrzymanie miejsca tylko na semestr zimowy w przypadku braku wolnych miejsc w akademiku o wyższej preferencji na zaznaczony przeze mnie okres

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu. Następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać to dwustronny skan legitymacji studenckiej/doktoranckiej. Pamiętaj - można wgrać tylko jeden plik!

W tej akcji nie ma możliwości dokumentowania dochodu i odległości.

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "PRZYJĘTY"/"dostarczony do PW (bez SO)") Nie ma możliwości złożenia wniosku (status "PRZYJĘTY"/"dostarczony do PW (bez SO)") bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Nie musisz dostarczać wniosku do dziekanatu. Teraz możesz ewentualnie złożyć preferencje składu w "preferencje pokoju / składu"


Preferencje pokoju / składu złóż w przypadku chęci zamieszkania z kimś, kto również aplikuje w akcji uzupełniającej, bądź chcesz zamieszkać z kimś, kto już otrzymał miejsce w akademiku i posiada wolne miejsce w pokoju.

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona. Aplikowanie o miejsce w akademiku, nie gwarantuje otrzymania go. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Miejsca będą przyznawane wg kolejności zgłoszeń, złożonych preferencji i wolnych miejsc w akademikach.

Podczas tworzenia listy rankigowej liczy się data utworzenia wniosku (w historii modyfikacji wniosku status "stworzył preferencje")

Niewykorzystane miejsca podczas Elektronicznego Banku Miejsc zostaną wykorzystane w Banku Miejsc, który będzie otwarty od 12 października.


ZROBIŁEŚ BŁĄD WE WNIOSKU?

Jeżeli zrobiłeś błąd we wniosku, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Edycja wniosku nie powoduje zmiany miejsca na liście rankingowej. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"


Masz pytania? Napisz do swojej Wydzieloną Komisją Kwaterunkową Bank Miejsc (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accommodation process online Bank of Places is dedicated for WUT’s students, who don’t stay in dormitory now.ACCOMMODATION PROCESS ONLINE BANK OF PLACES - STEP BY STEPHow to apply for dormitory? 

1. You must have an account in Core2 System. If you don`t have an account, there is a guide how to create that account (dormitory.sspw.pl -> Right side of the webpage -> "Important files" -> "How to create an account - guide").

2. Choose right accommodation process in the top right corner of website: online Bank of Places

3. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

You can apply for dormitory, when accommodation process is open. Important deadlines can be find in timetable and timetable can be find in the right column of website - in "Important files" section.

4. Fill in your application.

a. Check your email and telephon numer. Do you use it? We need to have a contact with you. If you don’t use this email, change it by link under contact data or here

b. Choose dormitories where you want to stay. Choose "I don’t want to stay in any other dormitory" if you don’t want to stay in any other dormitory and you decide that you don’t stay in WUT’s dormitory AT ALL if there will be no unoccupied places in dormitories which you have chosen already. Important! We give you places in dormitory according your dormitory preferences, time of creation and submission of your application and number of unoccupied places in dormitories.

c. Check correctly answer for:

  • do you agree to have a place in a room with the person of the other nationality than mine
  • do you agree to have a place in a random dorm in case of no free places in the dorms chosen by me
  • do you agree to have a place only for the winter semester in case of no free places during my whole chosen period in the preferred dorms

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. At the bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. You should upload both side of students ID card. Remember – you can upload only one file!

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED"). It isn’t possible to “send application” without uploading file first.

8. End. You can`t submit your application without attachment. You don`t have to print your application and deliver your application to dean’s office. Now you can submit your team preferences.

 

Submit Room / team preferencesonly if you want to stay with your friend, who applies for dormitory in accommodation process online Bank of Places too, or he lives in dormitory now and he has got unoccupied places in his room

Application for dormitory is only for place in double or triple room. Single room isn`t available.

Please mind that there is a limited number of places and rooms are not guaranteed. It varies every year depending on the number of accepted candidates. Applications will be accepted on "a first-come, first-served basis".

We give you place according „a first come, first served basis”, your dormitory preferences and unoccupied places in dormitories

It`s based on time of creating application (it will be shown status "has created preferences" in the history box in your application).

If we don`t use all of unoccupied place left, there will be available in Bank of Places office. Bank of Places opens on October 12th.


MADE MISTAKE?

If you made a mistake in your application, you can withdraw it to be possible to edit.How to do that?

1. Go to your application (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

2. Click "Withdraw application" button

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment 

5b. If you want to edit your application click "edit" button

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application"

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


PREFERENCES

Do you want to live with your friend, who is going to study at WUT too?

SUBMIT TEAM PREFERENCES (You can do it when status of your application is "SUBMITTED")

1. Go to "room/team preferences"

2a. If you want to create new team (your friend didn`t create it), choose "create own preferences/create corporate preferences"

a. Tick checkbox "create corporate preferences"

b. Enter name of your team to "corporated preferences name"

2b. If you want to join to team (to team which was created by your friend), choose "join to currently existing corporated preferences"

a. Enter name of your team to "Corporated preferences name" (it is important: lower, upper case letter)

 

Problems? Questions? Write to a separate accommodation committee online Bank of Places by Contact (right top corner of the webpage)

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek