Kwaterunek 2019
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Szczegóły Akcji Kwaterunkowej Uzupełniająca / Complementary Accommodation Process Details
Stworzono 2019-09-22 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które miały możliwość zaaplikowania o akademik w czasie akcji kwaterunkowych, które odbywających się w tym, ale w nich nie wzięli udziału lub nie otrzymali w nich miejsca.

W tym roku odbywały się następujące akcje kwaterunkowe:

 • dla obecnych studentów - studenci I i II stopnia, polskiego obywatelstwa, posiadający aktualnie status studenta
 • dla obecnych studentów cudzoziemców - studenci I i II stopnia, nieposiadający polskiego obywatelstwa, posiadający aktualnie status studenta
 • doktorantów - studentów III stopnia, posiadający aktualnie status doktoranta
 • nowo przyjętych - osoby, które zarekrutowały się na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich
 • nowo przyjętych cudzoziemców - osoby, które zarekrutowały się na studia I i II stopnia w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach odpłatności
 • studenci wymian bilateralnych - studenci przyjeżdżający na Politechnikę Warszawską w ramach wymian bilateralnych, pogramu EMARO+ w semestrze zimowym 2019
 • studenci programu Erasmus+ - studenci przyjeżdżający na Politechnikę Warszawską w ramach programu Eramsus+ w semestrze zimowym 2019
 • kandydaci na studia II stopnia - osoby, które zarekrutowały się na studia II w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich
 • kandydaci na studia III stopnia - osoby, które zarekrutowały się na studia III w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich

 

AKCJA KWATERUNKOWA UZUPEŁNIAJĄCA KROK PO KROKU

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKADEMIK?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: uzupełniającą.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "ważnych plikach" w menu po prawej stronie.

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Aby wyszukać miejsce zamieszkania na mapie, użyj przycisku "wyszukaj"

b. Codzienny dojazd z miejsca zameldowania utrudniałby Ci dojazd? Nie zapomnij zaznaczyć checkbox "Oświadczam, że codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia mi lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie"

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu, a następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać jest zależny od akcji kwaterunkowej, w której powinieneś był brać udział w ciągu tego roku:

 • dla obecnych studentów - zdjęcie dwóch stron legitymacji studenckiej
 • dla obecnych studentów cudzoziemców - zdjęcie dwóch stron legitymacji
 • doktorantów - zdjęcie dwóch stron legitymacji doktoranckiej
 • nowo przyjętych - decyzję o przyjęciu na studia
 • nowo przyjętych cudzoziemców - final acceptance letter/odpis decyzji o przyjęciu na studia
 • studenci wymian bilateralnych - acceptance letter
 • studenci programu erasmus+ - acceptance letter
 • kandydaci na studia II stopnia - decyzję o przyjęciu na studia
 • kandydaci na studia III stopnia - decyzję o przyjęciu na studia

W tej akcji nie ma możliwości dokumentowania dochodu i odległości.

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "RECEIVED")

Nie ma możliwości złożenia wniosku (status RECEIVED) bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Nie musisz dostarczać wniosku do dziekanatu. Teraz możesz złożyć preferencje składu w "preferencje pokoju / składu"

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona. Aplikowanie o miejsce w akademiku, nie gwarantuje otrzymania go. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

ZROBIŁEŚ BŁĄD WE WNIOSKU?

Jeżeli zrobiłeś błąd we wniosku, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"

 

Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accommodation process complementary is dedicated for students, who can apply in other accommodation processes from April 2019, but they didn’t apply or they didn’t get place in dormitory.

This year we had accommodation processes for international students:

 • current international students – undergraduate or postgraduate students during application time and international students
 • PhD students – PhD students during application time and international students
 • New international students – new undergraduate or postgraduate students from October 2019 and international students
 • Bilateral exchange students – bilateral exchange students and EMARO+ students from October 2019
 • Erasmus+ students – Erasmus+ students from October 2019

 

ACCOMODATION PROCESS COMPLEMENATARY - STEP BY STEP

 

How to apply for dormitory?

1. You must have an account in Core2 System. If you don`t have an account, there is a guide how to create that account (dormitory.sspw.pl -> Right side of the webpage -> "Important files" -> "How to create an account - guide").

2. Choose on the top right corner of website accommodation process: complemenatary.

3. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

 You can apply for dormitory, when accommodation process is open. Important deadlines you can find in timetable and timetable you can find on the right side of website - under "important files".

4. Fill in your application.

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. Bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. There you can find document, which you should upload:

 • Current international students – both side of students ID card
 • PhD students – both side of PhD students ID card
 • New internatioanl students - final acceptance letter
 • Bilateral exchange students - acceptance letter
 • erasmus+ stundets - acceptance letter

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

8. End. You can`t submit your application without attachment. You haven’t to print your application and deliver your application to dean’s office. Now you can submit your team preferences.

Application for dormitory is only for place in double or triple room. Single room isn`t available.

Please mind that there is a limited number of places and rooms are not guaranteed. It varies every year depending on the number of accepted candidates. 

Applications will be accepted on "a first-come, first-served basis".


Applications will be accepted on a first-come, first-served basi

MISTAKE?

If you make a mistake in your application, you can withdraw your application. How to do that?

1. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

2. Click "Withdraw application" button

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment 

5b. If you want to edit your application click "edit" button

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application"

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


PREFERENCES

Do you want to live with your friend, who is going to study at WUT too?

SUBMIT TEAM PREFERENCES (You can do it when status of your application is "SUBMITTED")

1. Go to "room/team preferences"

2a. If you want to create new team (your friend didn`t create it), choose "create own preferences/create corporate preferences"

a. Tick checkbox "create corporate preferences"

b. Enter name of your team to "corporated preferences name"

2b. If you want to join to team (to team which was created by your friend), choose "join to currently existing corporated preferences"

a. Enter name of your team to "Corporated preferences name" (it is important: lower, upper case letter)

Problems? Questions? Write to your faculty Accommodation Committee by Contact (right top corner of the webpage)

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek