Kwaterunek 2019
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Wyniki akcji kwaterunkowej / Accommodation process - results
Stworzono 2019-05-16 przez Michał Budzik

Zostały ogłoszone wyniki akcji kwaterunkowej. Wyniki można sprawdzić we wniosku o akademik.


ACCEPTED - przyznano miejsce w Domu Studenckim;

REJECT_DOC - nie przyznano miejsca w Domu Studencki, ponieważ Twój wniosek zawierał błędne lub niekompletne informacje


Odwołania od decyzji o nieprzyznaniu miejsca w Domu Studencki można składać do 20 maja br. w systemie.


Osoby, których wniosek został zaakceptowany, powinny złożyć preferencje pokoju.


Żeby się odwołać, należy:

1. Wejść we wniosek o akademik

2. Nacisnąć przycisk "napisz odwołanie". 

3. Pokazuje się pole treści odwołania, które należy stosownie wypełnić.

4. Nacisnąć przycisk "zapisz" - status wniosku "REPEAL"

5. Gdy odwołanie jest już gotowe i nie będziesz już go edytować należy nacisnąć przycisk "Złóż odwołanie" - status wniosku "SUBMIT".

Użyj go rozsądnie, nie ma możliwości późniejszej edycji odwołania!.

6. Koniec - nic więcej już nie musisz robić.

Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")


*************************************************************************

 

Results of accommodation process have been announced. You can check it in application for dormitory.


ACCEPTED - means that you got place

REJECT_DOC - means that you did`t get place in dormitory, because your application wasn`t correct (e.g no student number, no student status) .


If your application for dormitory was rejected, you can appeal the decision from 16th of May to 20th of May. You have to generate appeal in the System (in application for dormitory). 


If your application is accepted, you should submit room preference.


How to repeal?

1. Go to application for dormitory

2. Click button "repeal". 

3. You should write a reason of your appellation.

4. Click button "save" - application status "REPEAL"

5. If your appelation is correct click "send appellation" - but remember, that this is permanent. After that appellation is submitted and you can`t edit it!

6. End. You don`t have to download appellation and provide to the Dean`s Office


Problems? Questions? Write to Accommodation Committee of your faculty by Contact (right top corner of the webpage)

---------------------------


quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek