Kwaterunek 2019
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Wyniki Akcji Kwaterunkowej "Obecni Studenci"
Stworzono 2019-05-16 przez Michał Budzik

Próg odległości potrzebnej do otrzymania miejsca w Domu Studenckim w akcji dla obecnych studentów wyniósł 1.01 km.

Osoby, których odległość od Politechniki Warszawskiej jest mniejsza od podanej, nie otrzymują miejsca w Domu Studenckim.


Osoby, których wniosek został zaakceptowany, powinny złożyć preferencje pokoju. Preferencje trwają od 16 maja do 24 maja (do godz. 23:59). Pamiętaj - niezłożenie preferencji oznacza, że jest Ci to obojętne, gdzie zamieszkasz w przyszłym roku akademickim.


Status wniosku można sprawdzić we wniosku o akademik w polu informacje o wniosku.

ACCEPTED - przyznano miejsce w Domu Studenckim;

REJECT_LIMIT - wniosek znalazł się poniżej progu na liście rankingowej;

REJECT_DOC - wniosek został odrzucony, ponieważ nie był poprawy;

REJECT - wniosek odrzucony bez możliwości odwołania - zła akcja kwaterunkowa lub inny duży błąd;

Odwołania od decyzji o nieprzyznaniu miejsca w Domu Studencki można składać do poniedziałku 20 maja (do godziny 23:59) w Systemie z widoku "Wniosek o akademik".

 

Żeby się odwołać, należy:
1. Wejść we wniosek o akademik
2. Nacisnąć przycisk "napisz odwołanie". 
3. Pokazuje się pole treści odwołania, które należy wypełnić.
4. Nacisnąć przycisk "zapisz" - status wniosku "REPEAL"
5. Gdy odwołanie jest już gotowe i nie będziesz już go edytować należy nacisnąć przycisk "Złóż odwołanie" - status wniosku "SUBMIT". Użyj go rozsądnie, nie ma możliwości późniejszej edycji odwołania.
6. Koniec - nic więcej już nie musisz robić.

Żeby się odwołać, należy:

1. Wejść we wniosek o akademik

2. Nacisnąć przycisk "napisz odwołanie". 

3. Pokazuje się pole treści odwołania. Treść odwołania nie musi zawierać nagłówka i podpisu - Wasze dane są uzupełnione automatycznie. Wystarczy sam opis. Odwołania należy kierować do Rektora.

4. Nacisnąć przycisk "zapisz" - status wniosku "REPEAL"

5. Gdy odwołanie jest już gotowe i nie będziesz już go edytować należy nacisnąć przycisk "Złóż odwołanie" - status wniosku "SUBMIT".

Użyj go rozsądnie, NIE MA MOŻLIWOŚCI późniejszej edycji odwołania.

6. Koniec - nic więcej już nie musisz robić.


Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek