Kwaterunek 2019
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Przyznawanie pokojów jednoosobowych
Stworzono 2019-05-15 przez Paweł Litman

Drodzy Studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa zainteresowani zamieszkaniem w pokoju jednosoosobowym!

 

 Niezwykle ograniczona ilość jednoosobowych pokojów, które pozostają w dyspozycji Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej działającej na naszym Wydziale i jednoczesne duże zainteresowanie zamieszkaniem w nich zrodziła konieczność stworzenia sprawiedliwych i przejrzystych zasad według których, rozpatrywane są wnioski o przyznanie takich pokojów. 

 

Niniejszym Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa przedstawia rzeczone zasady.

Jednoosobowe pokoje w pierwszym rzędzie przysługują studentom aktywnie działającym na rzecz akademickiego środowiska Politechniki Warszawskiej, pracując na jej dobre imię oraz poprawiając poziom życia innych studentów robiąc to w czysto wolontaryjnym charakterze.
Do aktywności takiej zalicza się praca w strukturach Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, kołach naukowych oraz organizacjach studenckich działających na Politechnice Warszawskiej. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydziału w pokoju jednoosobowym proszone są o wysłanie takiej informacji z odpowiednim uzasadnieniem do Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów.

Wiadomość należy zatytułować: "Pokój jednoosobowy - wniosek", wiadomości o innym tytule nie będą ignorowane, jednak prosimy pamiętać, że otrzymujemy bardzo dużo wiadomości i źle zatutułowana może zostać nieumyślnie przeoczona. Przez odpowiednie uzasadnienie rozumie się listę organizacji, których członkiem pozostaje wnioskujący, pełnione w nich funkcje, projekty nad którymi wnioskujący pracował oraz co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków, właściwym jest również wskazanie osoby, która może pomóc Komisji zweryfikować przedstawione informacje oraz porównać ich wagę z informacjami przedstawianymi przez innych kandydatów. 

Należy przy tym pamiętać, że Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa MEiL dysponuje skrajnie niewielką ilością pokojów jendosobowych, przez co otrzymanie ich możliwe jest dla najbardziej aktywnych studentów. 

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek