Kwaterunek 2019
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Szczegóły Akcji Kwaterunkowej / Accommodation process - details
Stworzono 2019-05-28 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

**************************************************************************

Drodzy studenci!

Przygotujcie się do wzięcia udziału w akcji kwaterunkowej. Aktualnie od 15 kwietnia trwają trzy akcje przewidziane dla Was: 

Obecni Studenci
Akcja kwaterunkowa dla obecnych studentów jest przeznaczona dla osób:
 posiadających status studenta na studiach I lub II stopnia w czasie składania wniosku o akademik.
Załącznik, który student powinien wgrać to skan:
 dokumentu potwierdzającego odległość od miejsca zameldowania (zaświadczenie z Urzędu Gminy)
lub
 decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.
Obecni Studenci Cudzoziemcy
Akcja kwaterunkowa dla obecnych studentów cudzoziemców jest przeznaczona dla osób:
 posiadających status studenta na studiach I lub II stopnia w czasie składania wniosku o akademik oraz nie jest zameldowany w Polsce w momencie składania wniosku.
W tej akcji kwaterunkowej student nie musi wgrywać załączników!
Obecni Studenci Doktoranci
Akcja kwaterunkowa dla doktorantów jest przeznaczona dla osób:
 posiadających status doktoranta w czasie składania wniosku o akademik.
W tej akcji kwaterunkowej student nie musi wgrywać załączników!

Obecni Studenci

Akcja kwaterunkowa dla obecnych studentów przeznaczona jest dla osób posiadających status studenta na studiach I lub II stopnia w czasie składania wniosku o akademik.

Załącznik, który student powinien wgrać to skan dokumentu potwierdzającego odległość od miejsca zameldowania (zaświadczenie z Urzędu Gminy) lub decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.

Obecni Studenci Cudzoziemcy

Akcja kwaterunkowa dla obecnych studentów cudzoziemców przeznaczona jest dla osób posiadających status studenta na studiach I lub II stopnia w czasie składania wniosku o akademik oraz nie zameldowanych w Polsce w momencie składania wniosku.

W tej akcji kwaterunkowej student nie musi wgrywać załączników!

Obecni Studenci Doktoranci

Akcja kwaterunkowa dla doktorantów przeznaczona jest dla osób posiadających status doktoranta w czasie składania wniosku o akademik.

W tej akcji kwaterunkowej student nie musi wgrywać załączników!


**************************************************************************

Dear students!

Prepare to take part in the accommodation process. Currently, April 15th it started three accommodation processes planned for you:

Current Polish Students

The accommodation process for current polish students is intended for people who have the status of a student at first or second level at the time of applying for a dorm.

An attachment which the student should upload is a scan of a document confirming the distance from the place of registration (certificate from the Commune Office) or the decision on granting a social scholarship.

Current International Students

The accommodation process for current international students is intended for people who have the status of a first- or second-degree student at the time of applying for dorms and not registered in Poland at the time of submitting the application.

In this accommodation action the student does not have to upload attachments!

Current PhD Students

The accommodation process for PhD students is intended for persons having the status of doctoral at the time of applying for a dormitory.

In this accommodation action the student does not have to upload attachments!

 

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek