Kwaterunek 2019
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Stworzono 2019-09-20 00:19:12 przez Michał Budzik

Drodzy studenci,

akcja kwaterunkowa uzupełniająca dobiegła końca. Osoby ze statusem accepted dostały miejsce w Domu Studenckim. Pozostałe (te ze statusem Recieved) zostaną umieszczone na liście rezerwowej i zgodnie z kolejnością złożenia wniosku (po rezygnacjach studentów z miejsc) zostaną zaakceptowane. Prawdopodobieństwo dostania miejsca nie jest duże.

Uwagi i pytania proszę kierować do Wydzielonej Komisji Kwaterunkowej "Bank Miejsc" w zakładce kontakt.

Ze studenckim pozdrowieniem,
Komisja Kwaterunkowa

****************************************************************************************

Dear students,
the complementary housing action is over. People with accepted status got a place in the Student House. Others (those with the status of Recieved) available on the reserve list and in the order of the presented recommendations (after students resign) accepted accepted.
With a student
Accommodation 

the complementary accommodation process is over. People with accepted status got a place in Dormitories. Others (those with Recieved status) available on the reserve list and in accordance with the order of presented recommendations (after students resign from places) will be accepted. The likelihood of getting a seat is not high.

Comments and questions should be directed to separate accommodation committee online Bank of Places in the contact tab.

Best Regards,
Accommodation Committee

Stworzono 2019-09-15 16:13:23 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które miały możliwość zaaplikowania o akademik w czasie akcji kwaterunkowych, które odbywających się w tym, ale w nich nie wzięli udziału lub nie otrzymali w nich miejsca.

W tym roku odbywały się następujące akcje kwaterunkowe:

 • dla obecnych studentów - studenci I i II stopnia, polskiego obywatelstwa, posiadający aktualnie status studenta
 • dla obecnych studentów cudzoziemców - studenci I i II stopnia, nieposiadający polskiego obywatelstwa, posiadający aktualnie status studenta
 • doktorantów - studentów III stopnia, posiadający aktualnie status doktoranta
 • nowo przyjętych - osoby, które zarekrutowały się na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich
 • nowo przyjętych cudzoziemców - osoby, które zarekrutowały się na studia I i II stopnia w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach odpłatności
 • studenci wymian bilateralnych - studenci przyjeżdżający na Politechnikę Warszawską w ramach wymian bilateralnych, pogramu EMARO+ w semestrze zimowym 2019
 • studenci programu Erasmus+ - studenci przyjeżdżający na Politechnikę Warszawską w ramach programu Eramsus+ w semestrze zimowym 2019
 • kandydaci na studia II stopnia - osoby, które zarekrutowały się na studia II w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich
 • kandydaci na studia III stopnia - osoby, które zarekrutowały się na studia III w Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 na zasadach polskich

 

AKCJA KWATERUNKOWA UZUPEŁNIAJĄCA KROK PO KROKU

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKADEMIK?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: uzupełniającą.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "ważnych plikach" w menu po prawej stronie.

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Aby wyszukać miejsce zamieszkania na mapie, użyj przycisku "wyszukaj"

b. Codzienny dojazd z miejsca zameldowania utrudniałby Ci dojazd? Nie zapomnij zaznaczyć checkbox "Oświadczam, że codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia mi lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie"

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu, a następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać jest zależny od akcji kwaterunkowej, w której powinieneś był brać udział w ciągu tego roku:

 • dla obecnych studentów - zdjęcie dwóch stron legitymacji studenckiej
 • dla obecnych studentów cudzoziemców - zdjęcie dwóch stron legitymacji
 • doktorantów - zdjęcie dwóch stron legitymacji doktoranckiej
 • nowo przyjętych - decyzję o przyjęciu na studia
 • nowo przyjętych cudzoziemców - final acceptance letter/odpis decyzji o przyjęciu na studia
 • studenci wymian bilateralnych - acceptance letter
 • studenci programu erasmus+ - acceptance letter
 • kandydaci na studia II stopnia - decyzję o przyjęciu na studia
 • kandydaci na studia III stopnia - decyzję o przyjęciu na studia

W tej akcji nie ma możliwości dokumentowania dochodu i odległości.

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "RECEIVED")

Nie ma możliwości złożenia wniosku (status RECEIVED) bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Nie musisz dostarczać wniosku do dziekanatu. Teraz możesz złożyć preferencje składu w "preferencje pokoju / składu"

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona. Aplikowanie o miejsce w akademiku, nie gwarantuje otrzymania go. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

ZROBIŁEŚ BŁĄD WE WNIOSKU?

Jeżeli zrobiłeś błąd we wniosku, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"

 

Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accommodation process complementary is dedicated for students, who can apply in other accommodation processes from April 2019, but they didn’t apply or they didn’t get place in dormitory.

This year we had accommodation processes for international students:

 • current international students – undergraduate or postgraduate students during application time and international students
 • PhD students – PhD students during application time and international students
 • New international students – new undergraduate or postgraduate students from October 2019 and international students
 • Bilateral exchange students – bilateral exchange students and EMARO+ students from October 2019
 • Erasmus+ students – Erasmus+ students from October 2019

 

ACCOMODATION PROCESS COMPLEMENATARY - STEP BY STEP

 

How to apply for dormitory?

1. You must have an account in Core2 System. If you don`t have an account, there is a guide how to create that account (dormitory.sspw.pl -> Right side of the webpage -> "Important files" -> "How to create an account - guide").

2. Choose on the top right corner of website accommodation process: complemenatary.

3. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

 You can apply for dormitory, when accommodation process is open. Important deadlines you can find in timetable and timetable you can find on the right side of website - under "important files".

4. Fill in your application.

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. Bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. There you can find document, which you should upload:

 • Current international students – both side of students ID card
 • PhD students – both side of PhD students ID card
 • New internatioanl students - final acceptance letter
 • Bilateral exchange students - acceptance letter
 • erasmus+ stundets - acceptance letter

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

8. End. You can`t submit your application without attachment. You haven’t to print your application and deliver your application to dean’s office. Now you can submit your team preferences.

Application for dormitory is only for place in double or triple room. Single room isn`t available.

Please mind that there is a limited number of places and rooms are not guaranteed. It varies every year depending on the number of accepted candidates. 

Applications will be accepted on "a first-come, first-served basis".


Applications will be accepted on a first-come, first-served basi

MISTAKE?

If you make a mistake in your application, you can withdraw your application. How to do that?

1. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

2. Click "Withdraw application" button

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment 

5b. If you want to edit your application click "edit" button

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application"

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


PREFERENCES

Do you want to live with your friend, who is going to study at WUT too?

SUBMIT TEAM PREFERENCES (You can do it when status of your application is "SUBMITTED")

1. Go to "room/team preferences"

2a. If you want to create new team (your friend didn`t create it), choose "create own preferences/create corporate preferences"

a. Tick checkbox "create corporate preferences"

b. Enter name of your team to "corporated preferences name"

2b. If you want to join to team (to team which was created by your friend), choose "join to currently existing corporated preferences"

a. Enter name of your team to "Corporated preferences name" (it is important: lower, upper case letter)

Problems? Questions? Write to your faculty Accommodation Committee by Contact (right top corner of the webpage)

Stworzono 2019-08-14 04:20:21 przez Michał Budzik
Stworzono 2019-07-07 23:41:44 przez Michał Budzik

Jesteś zainteresowany mieszkaniem w akademiku podczas wakacji? Zgłoś się do Administracji  Domu Studenckiego, w którym chciałbyś mieszkać.

Nie ma już możliwości elektronicznego aplikowania o miejsce w akademiku na czas wakacji.

------------------------------------------------------------------

If you would like to stay in dormitory in July, August or September you should contact Administration of your dormitory for more details.

Electronical application for dormitory in Summer Holidays isn`t possible now.

Stworzono 2019-06-19 01:16:02 przez Michał Budzik

Drogi Studencie,

Nie masz miejsca w akademiku? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowcyh. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa Termin składania wniosków 
w systemie
Wymiany bilaterlane 5 - 25 czerwca
Erasmus+ 11 - 31 lipca
Nowo Przyjęci PL 10 - 31 lipca
Mieszkańcy DS (obecnie mieszkający) 10 - 31 lipca
Filia w Płocku 22 lipca - 23 wrzesień
Kursanci SJO i OJA

30 lipca - 12 wrzesień

Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 1 - 31 sierpnia
Kandydaci na studia II i III stopnia 4 - 12 wrzesień
Akcja uzupełniająca 17 - 19 wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc 7 - 11 października

W razie problemów proszę o wiadomość na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

 

****************************************************************************************

Dear Student,

Do not have a place in a dormitory? Take part in the accommodation process!!!
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation Process Terms for submitting 
the application
Bilateral Exchange Students  5th - 25th June
Erasmus+ 11th - 31st July
New Students (Poland) 10th - 31st July
Dorm Residents 10th - 31st July
Płock Branch 22nd July - 23rd September
SJO and OJA participant 30th July - 12th September        
New International Students 1st - 31st August
Candidates for II and III degree studies 4th - 12th September
Complementary Accommodation Process 17th - 19th September
Online Bankof Places 7th - 11th October

In case of problems, please send a message to kkw@samorzad.pw.edu.pl

Stworzono 2019-04-30 23:02:51 przez Michał Budzik

W przypadku problemów z hasłem lub zmianą danych w systemie

Kontakt do administratorów strony:
kwaterunek@samorzad.pw.edu.pl

**************************************************************************

In case of problems with a password or change of data in the system

Contact to the site administrators:
kwaterunek@samorzad.pw.edu.pl


Stworzono 2019-02-26 17:06:28 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

*******************************************************************************

Cześć!

Wybierz właściwą akcję kwaterunkową za pomocą menu rozwijanego w prawym górnym rogu. Wszystkie informacje, których potrzebujesz, pojawią się w zakładkach po prawej stronie oraz w aktualnościach na stronie głównej. Poniższy przewodnik pomoże Ci znaleźć właściwą akcję.

Czy jesteś studentem studiów 1. lub 2. stopnia?
TAK NIE
Czy masz polskie obywatelstwo? Czy jesteś doktorantem?
TAK NIE TAK NIE

Wybierz akcję
obecni studenci
(kwiecień) 

Wybierz akcję
obecni studenci - cudzoziemcy 
(kwiecień)
 

Wybierz akcję
doktoranci
(kwiecień)
 

Czy zamierzasz rozpocząć 
studia na PW?
  TAK NIE

Akcje dla 
nowo przyjętych na studia I stopnia (lipiec)
lub 
kandydatów na studia II lub III stopnia (wrzesień)

Dowiedz się więcej
Banku Miejsc 

*************************************************************************************

Welcome!

Choose accommodation process on the right top corner of this webpage. The most important files are on the right side of webpage.

To choose appropriate process take a look at the table:

Are you student at WUT now?
YES NO
Are you an undergraduate or a postgraduate student? How long are you going to study?
YES NO Full time 1 or 2 semester

Choose process:
current international students 
(April)

Choose process:
PhD
(April)

Choose process:
new international students 
(~August)

Are you an erasmus student?
  YES NO

Choose process:
Erasmus students 
(~July)

Choose process:
Bilateral exchange students 
(~
June)
Osoby, których podania o Szczególne Okoliczności - aktywność na rzecz społeczności akademickiej rozpatrzono pozytywnie
Arch.: Monika Kozieł
Arch.: Maria Napieralska
Arch.: Alicja Rudnicka
Arch.: Mikołaj Wyrostek
Chem.: Justyna Barcińska
Chem.: Mateusz Chudziński
Chem.: Julia Cieślicka
Chem.: Kornelia Domiter
Chem.: Maciej Ejsmont
Chem.: Magdalena Gąsiorek
Chem.: Anna Gerlach
Chem.: Alicja Głaszczka
Chem.: Martyna Głusiec
Chem.: Jakub Janiak
Chem.: Justyna Jaroszuk
Chem.: Magdalena Kaźmierczak
Chem.: Paweł Kiepas
Chem.: Krzysztof Kolankowski
Chem.: Michalina Kołaczyńska
Chem.: Wioleta Krasnodębska
Chem.: Monika Maciątek
Chem.: Jakub Misiukiewicz
Chem.: Mateusz Młynek
Chem.: Aleksandra Murawska
Chem.: Paulina Musolf
Chem.: Maria Ogrodowska
Chem.: Marcin Piekarczyk
Chem.: Jakub Sikora
Chem.: Kinga Szadura
Chem.: Konrad Uściło
Chem.: Mikołaj Weber
EiTI: Kacper Banasik
EiTI: Daria Bronik
EiTI: Jakub Ciborowski
EiTI: Krzysztof Dygnarowicz
EiTI: Karolina Galant
EiTI: Piotr Harakop
EiTI: Bartłomiej Kamiński
EiTI: Joanna Kiesiak
EiTI: Julia Kłos
EiTI: Adrianna Łukaszuk
EiTI: Konrad Owsikowski
EiTI: Karol Pelc
EiTI: Jakub Sikora
EiTI: Michał Siwoszek
EiTI: Wojciech Sobczak
EiTI: Izabela Sobieska
EiTI: Filip Wasilewski
EiTI: Dawid Zakrzewski
Elektr.: Łukasz Baran
Elektr.: Marcin Błaszczyk
Elektr.: Artur Braksator
Elektr.: Agnieszka Breśka
Elektr.: Bartłomiej Bursa
Elektr.: Michał Czerniecki
Elektr.: Paweł Czerniecki
Elektr.: Łukasz Domański
Elektr.: Konrad Freundlich
Elektr.: Karolina Gałczyńska
Elektr.: Łukasz Gierczak
Elektr.: Sylwester Kazub
Elektr.: Dominika Kozakiewicz
Elektr.: Mikołaj Krause
Elektr.: Izabela Krupińska
Elektr.: Jakub Kutyła
Elektr.: Jakub Łuć
Elektr.: Karol Magier
Elektr.: Michał Mazurkiewicz
Elektr.: Paweł Osiński
Elektr.: Kamil Piłka
Elektr.: Kasper Piórkowski
Elektr.: Damian Prochenka
Elektr.: Zuzanna Przymierska
Elektr.: Michalina Purgat
Elektr.: Paweł Rękas
Elektr.: Szymon Rojek
Elektr.: Radosław Rutkowski
Elektr.: Dominik Suligowski
Elektr.: Bartosz Sulima
Elektr.: Maciej Szymański
Elektr.: Seweryn Trebik
Elektr.: Grzegorz Węgrzyk
Elektr.: Piotr Winiarski
Elektr.: Lesław Wypych
Elektr.: Milena Zaręba
Fiz.: Aleksandra Bedełek
Fiz.: Monika Biniek
Fiz.: Jan Haryszyn
Fiz.: Przemysław Kaim
Fiz.: Katarzyna Kozyra
Fiz.: Adam Olesiński
Fiz.: Kamil Rozicki
Fiz.: Wioleta Rzęsa
Fiz.: Michał Śliwiński
Fiz.: Jakub Wójcicki
GiK: Rafał Białasek
GiK: Kamil Choromański
GiK: Krzysztof Dulęba
GiK: Izabela Fijałkowska
GiK: Alicja Konkol
GiK: Bartłomiej Kowalski
GiK: Jakub Łobodecki
GiK: Barbara Miączyńska
GiK: Maciej Miliszewski
GiK: Tymek Murzański
GiK: Marcin Orzechowski
GiK: Marcin Pietroń
GiK: Maria Anna Pożoga
GiK: Michał Staruch
GiK: Tymoteusz Wysocki
GiK: Paulina Zielińska
IBHiIŚ: Marianna Białek
IBHiIŚ: Artur Kalinowski
IBHiIŚ: Łukasz Kierlanczyk
IBHiIŚ: Bartosz Kubicki
IBHiIŚ: Jakub Maliszewski
IBHiIŚ: Klaudia Ochojska
IChiP: Paweł Antkowiak
IChiP: Kamila Bańkoska
IChiP: Michał Bień
IChiP: Wojciech Bień
IChiP: Robert Bitner
IChiP: Zuzanna Dobrochłop
IChiP: Ewelina Gadomska
IChiP: Krystian Jędrzejczak
IChiP: Maciej Kilarski
IChiP: Aleksandra Krupińska
IChiP: Radosław Krzosa
IChiP: Dominika Kwarta
IChiP: Radosław Lewandowski
IChiP: Aleksandra Michalak
IChiP: Hanna Nurczyńska
IChiP: Rafał Pakuła
IChiP: Rafał Pater
IChiP: Agata Piros
IChiP: Igor Półgrabski
IChiP: Natalia Rendaszek
IChiP: Dagmara Tarapata
IChiP: Jarosław Wilkowiecki
IMat: Seweryn Grabowiecki
IMat: Dominik Grzęda
IMat: Emilia Kobak
IMat: Anna Łabęda
IMat: Izabela Maciejewska
IMat: Agnieszka Mitruś
IMat: Bartosz Nędza
IMat: Bartosz Orłowski
IMat: Natalia Padykuła
IMat: Anna Ronkiewicz
IMat: Zuzanna Uliasz
Mechatr.: Natalia Bernardelli
Mechatr.: Michał Foltys
Mechatr.: Krzysztof Gawin
Mechatr.: Przemysław Grenda
Mechatr.: Magdalena Kotynia
Mechatr.: Maciej Marcinkiewicz
Mechatr.: Aleksandra Martynowicz
Mechatr.: Katarzyna Matys
Mechatr.: Michał Nurek
Mechatr.: Michał Radomski
Mechatr.: Grzegorz Relidziński
Mechatr.: Mikołaj Rokicki
Mechatr.: Konstanty Sajnaga
Mechatr.: Jakub Sękulski
Mechatr.: Sergiusz Staszczyk
Mechatr.: Adrian Stolarski
Mechatr.: Piotr Stolarski
Mechatr.: Kamila Szymańska
Mechatr.: Dorota Zielińska
MEiL: Urszula Dancewicz
MEiL: Karolina Gęca
MEiL: Maria Janczylik
MEiL: Jakub Jernaś
MEiL: Jakub Jonakowski
MEiL: Aleksandra Kaczuba
MEiL: Iga Kowalik
MEiL: Paweł Litman
MEiL: Natalia Mazurkiewicz
MEiL: Michał Modzelewski
MEiL: Manh Tung Nguyen
MEiL: Kamil Niedźwiedź
MEiL: Katarzyna Polak
MEiL: Mateusz Przerwa
MEiL: Michał Radziwonowicz
MEiL: Jędrzej Śmigielski
MEiL: Bartosz Załęcki
MEiL: Michał Zyguła
MiNI: Anna Antoszewska
MiNI: Hubert Grochowski
MiNI: Adam Kowalczyk
MiNI: Adam Królikowski
MiNI: Michał Kucki
MiNI: Paulina Przybyłek
MiNI: Klaudia Pyrsz
MiNI: Bartłomiej Rajkowski
MiNI: Renata Rólkiewicz
MiNI: Lidia Sługocka
MiNI: Kamil Wołos
MiNI: Mateusz Wójcik
SiMR: Krzysztof Bienias
SiMR: Maciej Cichocki
SiMR: Dominika Danielczyk
SiMR: Filip Derba
SiMR: Jakub Florczyk
SiMR: Bartosz Golisz
SiMR: Karolina Grabska
SiMR: Kamil Gruszka
SiMR: Konrad Klimowicz
SiMR: Grzegorz Klocek
SiMR: Agnieszka Kopania
SiMR: Wojciech Margol
SiMR: Mikołaj Mazur
SiMR: Zuzanna Narkiewicz
SiMR: Zbigniew Reroń
SiMR: Jolanta Rydzewska
SiMR: Jan Sławek
SiMR: Maciek Trawicki
SiMR: Tomasz Warszawin
SiMR: Izabela Wojciechowska
WAiNS: Agnieszka Dominika Duda
WAiNS: Aleksandra Halicka
WAiNS: Małgorzata Lis
WAiNS: Aleksandra Olszewska
WAiNS: Jacek Szejna
WAiNS: Justyna Wróblewska
WIL: Mateusz Cichocki
WIL: Magdalena Dąbrowska
WIL: Izabela Jarzembowska
WIL: Mikołaj Nazarczuk
WIL: Bartosz Orzech
WIL: Mateusz Przybysiak-Przybyszewski
WIL: Weronika Rybińska
WIL: Michał Salamonowicz
WIL: Karolina Wawrzyniak
WIP: Karolina Andrzejewska
WIP: Daria Brun
WIP: Jarosław Gabrysiak
WIP: Karolina Gerej
WIP: Milena Gryglak
WIP: Patrycja Harasimowicz
WIP: Przemysław Jackowski
WIP: Jędrzej Kapciak
WIP: Wioleta Niedźwiedź
WIP: Anna Paskudzka
WIP: Mateusz Sobczyk
WIP: Izabela Suplewska
WT: Michał Budzik
WT: Magdalena Burczyńska
WT: Wiktoria Ertman
WT: Oliwier Grochal
WT: Miłosz Jachacy
WT: Weronika Jędrzejczyk
WT: Piotr Kucharski
WT: Karolina Matyjaszczyk
WT: Aleksandra Padykuła
WT: Sebastian Piwko
WT: Tomasz Szabrański
WZ: Piotr Bojanowicz
WZ: Łukasz Gala
WZ: Sylwia Kowalska
WZ: Magdalena Marchewa
WZ: Krystian Papierowski
WZ: Adrianna Pękacka
WZ: Paulina Radomska
WZ: Emilia Rzentała
WZ: Natalia Sadownik
WZ: Dawid Siergiej
WZ: Natalia Szczygieł
WZ: Agata Trynkos
WZ: Zuzanna Zgolak
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek